A házassági vagyonjogi szerződésről
2009-07-09


A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. Közös vagyon a különvagyonnak az a haszna is, amely a házassági életközösség fennállása alatt keletkezett, levonva ebből a vagyonkezelés és fenntartás költségeit.

A vagyonjogi szerződés jogintézménye lehetővé teszi, hogy a házasulók és a házastársak a vagyonközösség időtartamára vonatkozó vagyoni viszonyaikat saját belátásuk szerint rendezzék. A szerződésben a felek maguk határozhatják meg, hogy mely vagyon kerül a közös-, illetőleg a különvagyonba.
Más személy nem lehet szerződő fél, ha a vagyontárgyat, amelyről a felek rendelkeznek, ő juttatta a házasfelek valamelyikének vagy mindegyikének. Hiába vásárolták tehát a lakást a leendő férj szülei, amelyben a házasulandók laknak majd, ők a leendő feleséggel a lakás sorsáról szóló vagyonjogi szerződést nem köthetnek.
A szerződés tartalma kizárólag a szerződő felek akaratától függ. A házassági vagyonjogi viszonyok rendezése esetén a törvény a korlátok nélküli szerződéskötést teszi lehetővé, mely a közös és különvagyon rendezésénél jóval tágabb kört tesz lehetővé, ideértve például a tulajdoni arányok módosítását.
A szerződés tartalma szempontjából különbséget lehet tenni az úgynevezett deklaratív és a konstitutív szerződések között.

A deklaratív szerződések jelentősége abban van, hogy utóbbi vita esetén megkönnyítik a bizonyítást. Alappal van olyan vélekedés a fentiek miatt, hogy a tisztán deklaratív jellegű szerződések tulajdonképpen nem is házassági vagyonjogi szerződések, ezért érvényességük közokiratba foglalása sem feltétlenül szükséges.
A konstitutív hatályú szerződés a családjogi törvénytől eltérő módon, illetőleg tartalommal rendezi a házastársak vagyoni viszonyait. A házastársak egymás közötti jogügylete, ajándékozás, csere, kölcsön, adásvétel is a házassági vagyonjogi szerződés fogalma alá esik. Ezt nevezik az elméletben tágabb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződésnek.

A vagyonközösség megszűnése után kötött szerződés már nem házassági vagyonjogi szerződés, hanem a házastársi közös vagyon megosztására irányuló szerződés. Ennek közokiratba foglalása nem szükséges.
A házasság alatt kötött vagyonjogi szerződést az azt megelőző élettársi kapcsolat idejére akkor lehet alkalmazni, ha a felek szerződéses akarata erre irányult. A szerződés időbeni hatálya a vagyonközösség idejére korlátozott az életközösség megszakításával, illetőleg valamelyik fél halálával a szerződés megszűnik.
A felek a szerződésüket utóbb módosíthatják, felbonthatják és megszüntethetik.
A tájékoztató jellegű iratminta letölthető a www.magyarorszag.hu oldalról

Forrás: www.csaladinet.hu


[Magazin] [Köszöntő] [Ajánlatok] [Vendégkönyv] [Elérhetőség] [Szolgáltatás]
Szombathelyi Esküvő - www.eskuvoszombathely.hu
copyright (c) 2006 -
Z3 systems