A polgári esküvő - Törvényi akadályok, érvénytelenség
2009-09-03


Nem köthetnek házasságot:

- azok, akiknek korábbi házassága fennáll
- egyenesági rokonok egymással
- testvérek (féltestvérek) egymással
- akik cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állnak
- teljes cselekvőképtelenség állapotban lévők
- örökbefogadó és az örökbefogadott gyermeke egymással
- testvér testvérének vér szerinti leszármazójával
- aki már házasságban élt, volt házastársának egyenesági rokonával
- a házasságkötési korhatárt(18 év) el nem ért férfi, illetőleg nő
gyámhatósági engedély nélkül.

Az itt felsorolt akadályok részben elháríthatók, azaz az állam illetékes
szerve által adott felmentés esetén a házasság megköthető:

El nem hárítható házassági akadályok:

- korábbi házasság fennáll
- egyenesági rokonok
-testvérek (féltestvérek)
- cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók
- teljesen hiányzik ügyeinek viteléhez szükséges belátásuk
- örökbefogadó és örökbefogadott

Elhárítható házassági akadályok:

- testvér testvérének vérszerinti leszármazójával (felmentést adhat: a
jegyző)
- volt házastársa egyenesági rokonával felmentést adhat: a jegyző)
- házasságkötési korhatárt el nem ért (gyámhatósági engedéllyel 16
éves kortól)


Kovács Zoltánné
anyakönyvvezető[Magazin] [Köszöntő] [Ajánlatok] [Vendégkönyv] [Elérhetőség] [Szolgáltatás]
Szombathelyi Esküvő - www.eskuvoszombathely.hu
copyright (c) 2006 -
Z3 systems