A polgári esküvő - Névválasztás, időpont, helyszín
2006-10-22


A házasulandók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak arról
is, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni.
A házasság megkötéséig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható.

A feleség a házasságkötés után az alábbi névviselések közül
választhat:

a, Tóth Istvánné
b, Tóth Istvánné Kovács Mária
c, Tóthné Kovács Mária
d, Tóth Mária
e, Kovács Mária
f, Tóth-Kovács Mária
g, Kovács-Tóth Mária

A férj a házasságkötés után az alábbi névviselések közül választhat:

a, Tóth István
b, Kovács István
c, Tóth-Kovács István
d, Kovács-Tóth István

Megállapodás a születendő gyermekek családi nevéről:

Amennyiben a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös
házassági nevet, a házasságkötést megelőző eljárás során meg kell
állapodniuk arról, hogy a házasságból származó gyermekek az apa
vagy az anya családi nevét, vagy a mindkét szülő családi nevéből
képzett, legfeljebb kéttagú családi nevet viselik. A gyermekek nevére
vonatkozó megállapodás legkésőbb az első gyermek születésének
anyakönyvezéséig módosítható.

A házasságkötés időpontja:

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók
kívánságának figyelembevételével tűzi ki, legkorábban a bejelentést
követő 31. napra. Ez alól jegyzői felmentés kérhető jogszabályban
meghatározott esetekben.

A házasságkötés:

Nyilvános és ünnepélyes. A házasságkötés helyszine: a polgármesteri
hivatalban a képviselő-testület által kijelölt házasságkötő terem. Külső
helyszin a hatályos jogszabályok alapján csak indokolt esetben lehet
(fekvő beteg a házasulandó pl.) A házasságkötésre csak két tanú
jelenlétében kerülhet sor (akikről a pár gondoskodik), aki nagykorú,
(18. évet betöltött) cselekvőképes, érvényes személyazonosító okmánnyal
rendelkező akár féri, akár nő lehet. Külföldi állampolgár is lehet tanú,
aki ha nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, úgy is közremüködhet,
de a ceremónián a párnak ilyen esetben tolmácsot kell biztosítania.
Tolmácsot kell biztosítania a párnak akkor is, ha a házasulandó vagy a tanú
magyarul nem beszél, továbbá ha az anyakönyvvezető az általuk
beszélt idegen nyelvet nem érti.


Kovács Zoltánné
anyakönyvvezető


[Magazin] [Köszöntő] [Ajánlatok] [Vendégkönyv] [Elérhetőség] [Szolgáltatás]
Szombathelyi Esküvő - www.eskuvoszombathely.hu
copyright (c) 2006 -
Z3 systems