A polgári esküvő - Bejelentés, iratok
2006-10-22


Hazánkban a törvény csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasságot ismeri el. A házasság a Magyar Köztársaság területén bármely város, kerület vagy község önkormányzatának anyakönyvvezetője előtt megköthető.

A házasságkötési eljárásra az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a vőlegény és a menyasszony a házasságkötési szándékát bejelenti.

A házasságkötési eljárás három szakaszra osztható:

- a házasságkötést megelőző eljárás
- a házasság létrejöttét eredményező jognyilatkozatok megtétele
- a házasság anyakönyvezése.

A házasságkötést megelőző eljárás azzal kezdődik, hogy a házasulók személyesen megjelennek az anyakönyvvezető előtt, és házassági szándékukat bejelentik. Meghatalmazott útján nem lehet házassági szándékot bejelenteni.
Az anyakönyvvezető a házasulókkal ismerteti a házasságkötés törvényes feltételeit, felhívja a figyelmet a házassági akadályok elhallgatásának következményeire, végül arra, hogy a házasságkötés időpontját legkorábban a bejelentéstől számított 30 nap elteltével (31. napra) tűzheti ki. A jegyző külön kérelemre (eljárási illetéke: 2200 forint), megfelelő igazolt indok alapján felmentést adhat.

A házasságkötést megelőző eljárásban a házasulandóknak az alábbi
iratokat kell bemutatnia:

- érvényes személyazonosító okmányt (személyi igazolvány, útlevél)
- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt
- a születési anyakönyvi kivonatot
- a családi állapotának igazolása:
1. nőtlen, hajadon családi állapot esetében a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal népesség-nyilvántartó csoportjától kell beszerezni
2. elvált családi állapot esetében jogerős bírói ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (válás tényének feltüntetésével)
3. özvegy családi állapot esetében az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
A házasságkötést megelőző eljárásról jegyzőkönyv készül, amely hat hónapig érvényes.


Kovács Zoltánné
anyakönyvvezető


[Magazin] [Köszöntő] [Ajánlatok] [Vendégkönyv] [Elérhetőség] [Szolgáltatás]
Szombathelyi Esküvő - www.eskuvoszombathely.hu
copyright (c) 2006 -
Z3 systems